Grid View:
VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 31370210
TH Kodu: TH-30239

XC70 2.4 D 20V

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 31370493
TH Kodu: TH-30236

VOLVO S40 / V50 / C30 1.6 D2

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 31355168
TH Kodu: TH-30235

VOLVO S60 / V60 / S80 / V70 1.6 D2

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: BG916K863CB-1734582-BG916K863CA-1707516-31338222
TH Kodu: TH-30237

VOLVO S60 / V60 / S80 / V70 1.6 D2 FORD MONDEO IV 1.6 TDCI FORD S MAX I / GALAXY III 1.6 TDCI

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 31370494
TH Kodu: TH-30238

VOLVO S40 / V50 / C30 1.6 D2

VOLVO ( OIL COOLER HOSE )
OEM Kodu: 20592715
TH Kodu: TH-93300

VOLVO FH SERIES/ FM SERIES/()

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 20398475
TH Kodu: TH-93288

FH-FM(19x19x435mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 20398477
TH Kodu: TH-93287

FH-FM(15x20x515mm)

VOLVO ( OIL HOSE )
OEM Kodu: 467739
TH Kodu: TH-93286

F10-F12(32x32x400mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 1544831
TH Kodu: TH-93285

VOLVO F SERIES/ F SERIES/ F SERIES/(25x25x530mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 475186
TH Kodu: TH-93284

NL10(40x40x350mm)

VOLVO ( TRANSMISSION OIL COOLER HOSE )
OEM Kodu: 21339891
TH Kodu: TH-93283

FH-FM(14x14x1010mm)

VOLVO ( TRANSMISSION HOSE )
OEM Kodu: 20390460
TH Kodu: TH-93282

FM12(50x60x278mm)

VOLVO ( PRESSURE HOSE )
OEM Kodu: 20968720
TH Kodu: TH-93281

FH-FH16(27x31x 275mm)

VOLVO ( HEATER HOSE )
OEM Kodu: 1660268
TH Kodu: TH-93280

FL10(19x19x230mm)

VOLVO ( COOLING HOSE )
OEM Kodu: 20447435
TH Kodu: TH-93279

VOLVO FH SERIES/ FH SERIES/ FM SERIES/ NH SERIES/(63x63x530mm)

VOLVO ( HEATER HOSE )
OEM Kodu: 20453670
TH Kodu: TH-93278

VOLVO FH SERIES/ FM SERIES/(21x21x558mm)

VOLVO ( TRANSMISSION OIL COOLER HOSE )
OEM Kodu: 20592158
TH Kodu: TH-93277

VOLVO FH SERIES/ FM SERIES/(59x59x112mm)

VOLVO ( COOLING HOSE )
OEM Kodu: 475438
TH Kodu: TH-93276

VOLVO N SERIES/(50x50x405mm)

VOLVO ( TRANSMISSION OIL COOLER HOSE )
OEM Kodu: 20589303
TH Kodu: TH-93275

FH-FM(14x17x240mm)

VOLVO ( RADIATOR LOWER HOSE )
OEM Kodu: 20557007
TH Kodu: TH-93274

VOLVO FH SERIES/ FM SERIES/(59x62x490mm)

VOLVO ( RADIATOR UPPER HOSE )
OEM Kodu: 8144599
TH Kodu: TH-93273

()

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 476768
TH Kodu: TH-93272

F 10(26x26x570mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 1660218
TH Kodu: TH-93271

FH(25x31x185mm)

VOLVO ( HEATER HOSE )
OEM Kodu: 1544203
TH Kodu: TH-93270

VOLVO F SERIES/ F SERIES/ F SERIES/(25x25x520mm)

VOLVO ( TRANSMISSION OIL COOLER HOSE )
OEM Kodu: 20709404
TH Kodu: TH-93269

VOLVO FH SERIES/ FM SERIES/(15x15x162mm)

VOLVO ( PRESSURE HOSE )
OEM Kodu: 1674308
TH Kodu: TH-93268

VOLVO FH SERIES/ FH SERIES/ FH SERIES/ FH SERIES/ FH SERIES/ FH SERIES/ FM SERIES/ FM SERIES/ FM SERIES/ FM SERIES/ FM SERIES/(21x21x520mm)

VOLVO ( RADIATOR LOWER HOSE )
OEM Kodu: 20740344
TH Kodu: TH-93267

VOLVO FH SERIES/ FM SERIES/ NH SERIES/(62x58x525mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 21258220-20549855
TH Kodu: TH-93266

FH-FM(60x62x420mm)

VOLVO ( HEATER HOSE )
OEM Kodu: 20968388
TH Kodu: TH-93265

FH-FM()

VOLVO ( TRANSMISSION OIL COOLER HOSE )
OEM Kodu: 20892715
TH Kodu: TH-93264

FH-FM(15x15x135mm)

VOLVO ( HEATER HOSE )
OEM Kodu: 20968683
TH Kodu: TH-93263

FH(21x21x235mm)

VOLVO ( POWER STEERING OIL HOSE )
OEM Kodu: 20909063
TH Kodu: TH-93262

FH-FM(21x21x315mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 20940665
TH Kodu: TH-93261

FM(58x61x510mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 1544701
TH Kodu: TH-93259

FH-FM(57x58x510mm)

VOLVO ( OIL TANK HOSE )
OEM Kodu: 20968686
TH Kodu: TH-93258

VOLVO FH SERIES/ FH SERIES/ FM SERIES/ FM SERIES/ NH SERIES/(17x21x240mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 20582185
TH Kodu: TH-93257

VOLVO FH SERIES/ FH SERIES/ FM SERIES/ NH SERIES/(63x63x520mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 1664753
TH Kodu: TH-93256

F10-F12(32x32x320mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 1664112
TH Kodu: TH-93255

VOLVO F SERIES/ F SERIES/ F SERIES/(24x20x310mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 20776059
TH Kodu: TH-93254

VOLVO FH SERIES/ FH SERIES/ FH SERIES/ NH SERIES/ NH SERIES/ NH SERIES/(27x31x320mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 1665492
TH Kodu: TH-93253

VOLVO FH SERIES/ FH SERIES/(60x62x457mm)

VOLVO ( WATER HOSE )
OEM Kodu: 943367
TH Kodu: TH-93252

VOLVO F SERIES/ F SERIES/ F SERIES/ FE/ FE/ FH SERIES/ FH SERIES/ FH SERIES/ FH SERIES/ FH SERIES/ FH SERIES/(10x10x1050mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 94412
TH Kodu: TH-93251

F10-F12-FH12()

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 8149035
TH Kodu: TH-93250

VOLVO FH SERIES/ FH SERIES/(58x61x375mm)

VOLVO ( FILLER HOSE )
OEM Kodu: 20542213
TH Kodu: TH-93249

FH16(26x31x455mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 1660195
TH Kodu: TH-93248

VOLVO F SERIES/ F SERIES/(60x57x410mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 1664607
TH Kodu: TH-93247

NL12(49x49x295mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 1544849
TH Kodu: TH-93246

VOLVO F SERIES/(63x60x450mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 476031
TH Kodu: TH-93245

VOLVO FH SERIES/(49x49x760mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 3979688
TH Kodu: TH-93244

VOLVO FM SERIES/ FM SERIES/(50x62x340mm)

VOLVO ( HEATER HOSE )
OEM Kodu: 1674928
TH Kodu: TH-93243

VOLVO FH SERIES/ FH SERIES/(27x31x400mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 3183616
TH Kodu: TH-93242

VOLVO FM SERIES/ FM SERIES/(50x61x625mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 20968744
TH Kodu: TH-93241

VOLVO FH SERIES/(58x61x440mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 1544845
TH Kodu: TH-93240

VOLVO FL/ FL/(55x59x320mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 20542204
TH Kodu: TH-93239

FH12(20x20x290mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 20542202
TH Kodu: TH-93238

VOLVO FH SERIES/ FH SERIES/ FM SERIES/ FM SERIES/ FM SERIES/(58x61x500mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 1664045
TH Kodu: TH-93237

VOLVO F SERIES/ F SERIES/ F SERIES/(30x38x205mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 20542199
TH Kodu: TH-93236

VOLVO FH SERIES/ FH SERIES/ FM SERIES/ FM SERIES/ FM SERIES/ NH SERIES/ NH SERIES/(58x63x520mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 20968736
TH Kodu: TH-93235

VOLVO FH SERIES/(58x61x440mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 20453672
TH Kodu: TH-93234

VOLVO FH SERIES/ FM SERIES/(20x20x890mm)

VOLVO ( OIL TANK HOSE )
OEM Kodu: 20544321
TH Kodu: TH-93233

VOLVO FH SERIES/ NH SERIES/(21x21x340mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 20456429
TH Kodu: TH-93232

FH-FH12-FM(13x13x150mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 20367063
TH Kodu: TH-93231

RENAULT TRUCKS MAGNUM/ VOLVO FH SERIES/ FH SERIES/ FM SERIES/ NH SERIES/ NH SERIES/ B SERIES/ B SERIES/ B SERIES/(12x12x80mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 1664111
TH Kodu: TH-93230

VOLVO F SERIES/ F SERIES/ F SERIES/(10x15x110mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 1082205
TH Kodu: TH-93229

VOLVO F SERIES/ F SERIES/()

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 476278
TH Kodu: TH-93228

F 10(49x49x 550mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 476830
TH Kodu: TH-93227

VOLVO F SERIES/(31x31x800mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 8142609
TH Kodu: TH-93226

IVECO EUROCARGO/ EUROCARGO/ EUROCARGO/ EUROCARGO/ EUROCARGO/ EUROCARGO/ EUROCARGO/(20x15x195mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 8143686
TH Kodu: TH-93225

F 10(20x20x370mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 1665940
TH Kodu: TH-93224

VOLVO FH SERIES/ FH SERIES/ FM SERIES/ FM SERIES/ FM SERIES/ NH SERIES/ NH SERIES/(60x65x520mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 1665951
TH Kodu: TH-93223

VOLVO FH SERIES/ FH SERIES/ NH SERIES/(60x60x480mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 475861
TH Kodu: TH-93222

VOLVO F SERIES/(60x60x380mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 1544427
TH Kodu: TH-93221

VOLVO F SERIES/(60x65x545mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 422769
TH Kodu: TH-93219

NL 12(35x35x680mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 476503
TH Kodu: TH-93218

F 10(20x20x300mm)

VOLVO ( HEATER HOSE )
OEM Kodu: 3197764
TH Kodu: TH-93217

FH 16(17x21x220mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 1676378
TH Kodu: TH-93216

VOLVO FH SERIES/ FH SERIES/ FH SERIES/ NH SERIES/(27x31x488mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE LONG )
OEM Kodu: 318530
TH Kodu: TH-93215

()

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 3154395
TH Kodu: TH-93214

FH 12(20x20x310mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 1665082
TH Kodu: TH-93213

NL 12(50x50x385mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 1664079
TH Kodu: TH-93212

VOLVO F SERIES/ F SERIES/ F SERIES/(32x32x400mm)

VOLVO ( RADIATOR LOWER HOSE )
OEM Kodu: 466328
TH Kodu: TH-93211

VOLVO F SERIES/ F SERIES/ F SERIES/ FM SERIES/ N SERIES/ NL 10/ NL 12/ B SERIES/ OLYMPIAN/ SUPER OLYMPIAN/(D:19 ?L:60 mm.)

VOLVO ( HEATER HOSE )
OEM Kodu: 3154396
TH Kodu: TH-93210

VOLVO FH SERIES/ FH SERIES/ FH SERIES/ FH SERIES/ FH SERIES/ FH SERIES/ FM SERIES/ FM SERIES/ FM SERIES/ FM SERIES/ FM SERIES/(20x20x520mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 475440
TH Kodu: TH-93209

NL 10(50x50x600mm)

VOLVO ( COMPRESSOR SUCTION HOSE )
OEM Kodu:
TH Kodu: TH-93208

()

VOLVO ( AIR FILTER HOSE )
OEM Kodu: 946652
TH Kodu: TH-93207

RENAULT TRUCKS KERAX/ KERAX/ KERAX/ KERAX/ KERAX/ PREMIUM/ PREMIUM/ PREMIUM/ PREMIUM/ MAGNUM/ MAGNUM/()

VOLVO ( GEARBOX HOSE )
OEM Kodu: 351574
TH Kodu: TH-93206

VOLVO F SERIES/ F SERIES/ F SERIES/ F SERIES/ FH SERIES/ FL/ FL/ FL/ FL/ FL/ FM SERIES/(20x20x270mm)

VOLVO ( COMPRESSOR HOSE )
OEM Kodu: 467538
TH Kodu: TH-93205

(20x20x165mm)

VOLVO ( OIL COOLING HOSES )
OEM Kodu: 468706
TH Kodu: TH-93204

VOLVO F SERIES/ NL 12/ B SERIES/ B SERIES/( 25x25x260mm)

VOLVO ( RADIATOR HOSE )
OEM Kodu: 476117
TH Kodu: TH-93203

(35x35x 780mm)

VOLVO ( RADIATOR LOWER HOSE )
OEM Kodu: 476116
TH Kodu: TH-93202

VOLVO F SERIES/(60x60x480mm)

VOLVO ( RADIATOR UPPER HOSE )
OEM Kodu: 475900
TH Kodu: TH-93201

VOLVO F SERIES/(65x60x 510mm)

VOLVO ( RADIATOR LOWER HOSE )
OEM Kodu: 3M5H8286BJ-1384145
TH Kodu: TH-58603

VOLVO S40 / V50 / C30 1.6 D.

VOLVO ( RADIATOR UPPER HOSE )
OEM Kodu: 3M5H8260BK-1520851-30741964
TH Kodu: TH-58602

VOLVO S40 / V50 / C30 1.6D.

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 9161093 - 9161093E - 17253023738
TH Kodu: TH-30230

850, C70,S70 V70, V70 XC

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 30621587
TH Kodu: TH-30234

VOLVO V40 / S40 1.9 D.

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 31274412
TH Kodu: TH-30232

S80 V70 XC70 XC60

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 31274410
TH Kodu: TH-30233

XC60 V70 XC70 S80

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 30792885
TH Kodu: TH-30231

V70 XC70 S60 S80 XC60 V60

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 31261371 - 31261372 - 30639346
TH Kodu: TH-30203

VOLVO V70 / S60 / V70 XC / S80 2.0 / 2.3 / 2.4 / 2.5

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 31261370
TH Kodu: TH-30201

VOLVO C70 / S70 / V70 / V70 XC / S60 / S80 / 2.0 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / VOLVO 850 2.0 / 2.3 / 2.5 VOLVO XC 90 2.5

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 31355170
TH Kodu: TH-30202

VOLVO S60 / V60 / S80 / V70 1.6 D2

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 30792793
TH Kodu: TH-93305

C30 C70 S40 V50

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 30680217
TH Kodu: TH-30218

XC90 S60 S80 V70 2.4D D5

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 31319716 - AV616K863VB
TH Kodu: TH-30217

C40 S40 S60 S80 V40 KOMBİ V50 V60 V70 1.6 TDI-FOCUS III 2.0 TDCI

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 31293562
TH Kodu: TH-30216

S60 S80 V60 V70 XC60 XC70 2.4 D3 D4

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 30636856 - 8624886
TH Kodu: TH-30215

S60 S80 V70 XC90 D5

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 9485092 - 8623851
TH Kodu: TH-87599

S80 V70 2.5 TDI

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 31370490
TH Kodu: TH-93299

S60 S80 V60 V70 XC60 XC70 2.4

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 8631008
TH Kodu: TH-93298

S70 V70 850 2.5 TDI

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 30645935
TH Kodu: TH-93297

S60 S80 V70 XC70 XC90 2.4 D5

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 31370705 - 31293511 - 31338092
TH Kodu: TH-93296

S60 S80 V60 V70 XC60 XC70

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 9489968
TH Kodu: TH-93295

XC90 2.9T T6

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 30680218
TH Kodu: TH-93294

S60 V70 XC90 D5

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 30740895 - 30740896 - 30794890
TH Kodu: TH-93293

S60 S80 V70II XC90

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 30741795 - 30792545
TH Kodu: TH-93292

S80 S60 V70 V60 XC70 XC60 D4

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 30645937
TH Kodu: TH-93291

S60 XC70 V70 2.4 D5

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 31261369
TH Kodu: TH-93290

XC90 2.4 D5 2.5

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 30778627 - 30778626 - 31261366 - 31261365
TH Kodu: TH-93289

S60 S80 XC90 2.4 D5

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 31261367
TH Kodu: TH-30221

VOLVO XC90 2.4

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 31274146 - 30741215
TH Kodu: TH-30214

V50 C30 C70 S40 II 2.4 D

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 30794304 - 30680118
TH Kodu: TH-30213

C30 C70 S40 V50 2.5

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 30636611
TH Kodu: TH-30211

S60 S80 V60 V70 XC60 XC70

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 9434452
TH Kodu: TH-30210

S70 V70 850 2.5 TDI

VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 31274235
TH Kodu: TH-30209

S60 V60 S80 2.0 2.4 D

FORD - VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 6M516C646EA - 3M516C646ZA - 1417964
TH Kodu: TH-58616

FOCUS CMAX 2.0 TDCI-VOLVO S40 V50 C30 C70 2.0 TDCI

FORD - VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 3M516C646YH - 6M516K863JA - 1530297 - 31261896
TH Kodu: TH-58615

FOCUS CMAX 2.0 TDCI -VOLVO S 40 V 50 2.0 D C30 C70 2.0 D

FORD - VOLVO ( SET WITHOUT METAL PART - TURBO HOSE )
OEM Kodu: 6M516C646GA - 6M516C646GC - 1672189 - 31273520
TH Kodu: TH-59918

FOCUS II C MAX II 1.6 TDCI-VOLVO C 30 S 40 V 50 1.6 D

FORD - VOLVO ( LARGE WITHOUT METAL PART- TURBO HOSE )
OEM Kodu: 6M516C646GA - 6M516C646GC - 1672189 - 31273520
TH Kodu: TH-59921-2

FOCUS II C MAX II 1.6 TDCI-VOLVO C 30 S 40 V 50 1.6 D

FORD - VOLVO (SMALL WITHOUT METAL PART - TURBO HOSE )
OEM Kodu: 6M516C646GA - 6M516C646GC - 1672189 - 31273520
TH Kodu: TH-59921-1

FOCUS II C MAX II 1.6 TDCI-VOLVO C 30 S 40 V 50 1.6 D

FORD - VOLVO ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 6M516K863GC - 1525112 - 3M516C646XD - 1314366 - 3M516C646XE - 1346295 - 6M516K863GA - 1439411 - 6M516K863GB - 1496239
TH Kodu: TH-58608

FOCUS II C MAX II 1.6 TDCI-VOLVO C30 S40 II V50 1.6D

PEUGEOT-CITROEN-VOLVO-MINI COOPER ( TURBO HOSE )
OEM Kodu: 0382.EL - 31219683 - 11617798123
TH Kodu: TH-57581

PEUGEOT 307 / 407 / CITROEN C4 / C5 / C5 II 1.6 HDI. VOLVO C30 / S40 II / S80 II / V50 / V70 III 1.6D MINI COOPER R55 / R56 1.6 D..